Här presenteras Friska Arbetsplatser AB:s föreläsningar

 

Vi kommer gärna till din arbetsplats med någon av våra föreläsningar.

Föreläsningarna vi erbjuder är:

Här finns en stor möjlighet till anpassning utifrån just era behov.

Vi kan till exempel komma med enbart föreläsningen eller inleda med föreläsningen och sen jobba vidare med frågorna i en workshop.

Kontakta  Sara Lindberg på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se för mer information.

Våra öppna föreläsningar hittar du under fliken På gång.

 

 

 

 

 

 

 

Sara Lindberg