Kurs i självledarskap

Friska Arbetsplatser AB erbjuder, i samarbete med Maria Flanagan Sundqvist AB, en kurs i självledarskap.

 

Om vår kurs i självledarskap

Funderar du ibland på varför du känner dig stressad, är känslig för kritik, lätt fokuserar på dina negativa sidor, är rädd för att misslyckas eller ställer alldeles för höga krav på dig själv? Den här dagen är för dig!

Tillsammans kickar vi igång arbetet med att öka din självkännedom så att du därigenom kan bli ditt absolut bästa jag. Kursen ger dig verktyg till att stärka din självkänsla och ditt självförtroende och du kommer att bli bättre på att hantera stress, oro och rädslor.

Vår kurs i självledarskap genomförs som en dag för blandade grupper eller företagsanpassade dagar.

 

Föreläsare

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult,
Friska Arbetsplatser AB

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare
Maria Flanagan Sundqvist AB

Mara Flanagan Sundqvist & Sara Lindberg

Tid och plats

För information om datum och plats för nästa öppna kurs se under fliken På gång.

Anmälan och information

För intresseanmälan och övrig information kontakta Sara Lindberg på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se