Mobbning – Inte hos oss väl?

 

Om föreläsningen Mobbning – Inte hos oss väl?

Mobbning hör inte hemma på en arbetsplats, men tyvärr förekommer det på många ställen. Vi blandar fakta med talande exempel ur vardagen och inspirerar alla deltagare att komma till tals.

Vi samtalar om hur vi vill ha det på jobbet, vilka beteenden som är ok och inte ok.  Gruppen får tillsammans sätta konkreta mål för hur de vill ha det tillsammans och planera hur de ska ta sig dit. Vi pratar också om hur vi kan förebygga mobbning.

Mobbning – Inte hos oss väl?

Föreläsare

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult,
Friska Arbetsplatser AB

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare
Maria Flanagan Sundqvist AB

Maria Flanagan Sundqvist & Sara Lindberg

För mer information kontakta

Sara Lindberg på 070 39 22 817
eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se