Nyckel till framgång, en digital föreläsning om organisatorisk och sociala arbetsmiljö

Friska Arbetsplatser AB erbjuder, i samarbete med Maria Flanagan Sundqvist AB, Nyckel till framgång, en kostnadsfri digital föreläsning.

Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist delar med sig av en nyckel till framgång. Föreläsningen ger lust och inspiration till att utveckla arbetsmiljöarbetet som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Både arbetsgivare och arbetstagare har mycket att vinna på ett aktivt arbete med arbetsmiljön. Välkommen att inspireras!

 

Föreläsare

Sara Lindberg Arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB

Maria Flanagan Sundqvist,
individ- och grupputvecklare, Maria Flanagan Sundqvist AB.

Tid och plats:

Digital föreläsning
Onsdag 10 juni kl. 15.00-15.45.

Anmälan

Anmälan till info@nuvab.se.