12 september Kurs i organisatorisk och social arbetsmiljö, Piteå

Om kursen

Syftet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4) är att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Den fokuserar på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Den här kursen syftar till att ge ökad förståelse för innebörden av de föreskrifterna och att deltagaren ska få redskap för samt kunna känna sig trygg i att arbeta med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi gör föreskrifterna levande och använder oss av exempel utifrån både deltagarnas och kursledarnas erfarenheter.

Innehåll

  • Hur skapar vi friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  • Hur förebygger vi ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling och hur motverkar vi att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna?
  • Kommunikationens betydelse för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Målgrupp
Chefer, arbetsmiljö-/skyddsombud och andra som vill lära sig mer om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur vi kan främja en god sådan och förebygga ohälsa.

Kursledare:

Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB
Maria Flanagan Sundqvist, individ- och grupputvecklare, Modescien AB.

Tid och plats:

Tisdag 12 september 2017 kl. 8.30-16.30 hos Curatina, Aronsgatan 6, i Piteå.

Pris:

3 500 kr exkl. moms per deltagare. I priset ingår för-och eftermiddagsfika och lunch samt boken Nyckel till framgång – Organisatorisk och social arbetsmiljö, skriven av kursledarna.

Anmälan:

Anmälan senast 24 augusti till sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se.
För med information kontakta Sara Lindberg på 070 39 22 817.

Sagt av tidigare deltagare:

”Väldigt bra upplägg.”

”Det var bra att vi fick vara med i diskussioner och tänka själva utifrån vår organisation.”

”Kursledarna visa stor kunnighet och engagemang.”