Grundkurs i arbetsmiljö

Friska Arbetsplatser AB håller i samarbete med Maria Flanagan Sundqvist AB en grundkurs i arbetsmiljö hos IndustriForum i Jönköping 16-17 september 2019.

Målgrupp

Chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud.

Om kursen

I vår grundkurs i arbetsmiljö läggs stort fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar såsom positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet, så blir det lättare att sen ta tag i resten.

Målet med kursen är att deltagaren får grundläggande arbetsmiljökunskaper, kan samverka med andra i arbetsmiljöfrågor, samt utvecklar en förmåga att på egen hand lära och följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöutbildningar

Vi blandar teori med praktiska övningar, både i grupp och individuellt. Vi använder många praktiska exempel, utifrån både kursledarnas och deltagarnas erfarenheter.

Vi tar upp ämnen såsom

  • Vad är arbetsmiljö? Vad är hälsa?
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Samverkan i arbetsmiljöarbetet
  • Utvecklingsplan för arbetsmiljöarbetet

Kursledare

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult,
Friska Arbetsplatser AB

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare
Maria Flanagan Sundqvist AB

Tid och plats:

16-17 september 2019 hos IndustriForum i Jönköping.

Pris:

7.900 kr. Tre eller fler deltagare från samma företag eller de företag som har företagsavtal för nätverk hos IndustriForum ger 15% rabatt.

Anmälan:

Anmälan till IndustriForum.

Sagt av tidigare deltagare

”Det här är den bästa kurs jag någonsin deltagit i.”

”Positiv, informativt, glädje, möjligheter”

”Kursen har inspirerat mig till ett nytt tänkesätt.”

”Jag är så himla motiverad att jobba vidare med arbetsmiljön!”

”Kursledarna är fantastiska inspiratörer och informatörer.”