17 november. Seminarium om kränkande särbehandling och diskriminering.

Nuvab bjuder in till ett seminarium om kränkande särbehandling och diskriminering som leds av Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB och Maria Flanagan Sundqvist, individ och grupputvecklare, Maria Flanagan Sundqvist AB

Alla vi som kommer till jobbet är olika och tillsammans kan vi skapa en fantastisk arbetsmiljö eller något helt annat… Vi pratar om styrkan i att vi är olika, vikten av att ”tillsammans” blir bra, vad som är ok och inte är ok när vi är tillsammans med mera.

Maria och Sara berättar om kränkande särbehandling utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) samt om diskrimineringslagen. Deltagarna får jobba med frågor som rör vad kränkande särbehandling och diskriminering egentligen är, hur vi förebygger sådant, samt rutiner för att hantera kränkande särbehandling.

Seminariet leds av:

Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB.
Maria Flanagan Sundqvist, individ och grupputvecklare, Maria Flanagan Sundqvist AB

Sara Lindberg, Maria Flanagan Sundqvist

När: Fredagen den 17 november. kl. 8.00-12.00

Var: Ädelfors Folkhögskola, Kunskapens väg 3 i Holsbybrunn

Kursavgift: Nuvabs medlemsföretag,  2350 kr per person Icke medlemmar i Nuvab, 3000 kr per person. I priset ingår fm- kaffe och lunch.

Anmälan:  Skicka din kursanmälan till info@nuvab.se

Varmt välkommen att anmäla Er!