Digital arbetsmiljö

Den 28 augusti 2020 arrangerar Nuvab Näringslivsutveckling i Vetlanda AB en halvdagsutbildning om digital arbetsmiljö på Ädelfors Folkhögskola i Holsbybrunn. Utbildningen genomförs av Friska Arbetsplatser AB i samarbete med JSC it-partner AB.

Om utbildningen Digital arbetsmiljö

Vi är mitt i ett digitaliserat arbetsliv. Vi ska jobba smartare, effektivare, säkrare och till vår hjälp har vi digitala verktyg och digitala arbetssätt. Men hur påverkar det här oss egentligen? Den psykiska ohälsan stiger och många känner sig stressade. Hjälper den digitala verkligheten oss eller stjälper den oss?

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om digital stress och hur den påverkar oss, ge verktyg att undersöka den digitala arbetsmiljön både när det gäller risker och möjligheter, samt att ge deltagarna en kick att jobba vidare med den digitala arbetsmiljön.

Vi som håller i utbildningen är Petter Jacobs, affärsarkitekt, JSC it-partner och Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser. Petter har lång erfarenhet från IT-branschen där han drivit frågor kring ett hållbart arbetsliv. Sara jobbar som arbetsmiljökonsult med organisatorisk och social arbetsmiljö som ett av sina fokusområden. Under utbildningen delar vi med oss av vår kunskap och erfarenheter och bjuder in till samtal och diskussioner. Deltagarna får uppgifter att jobba med utifrån sin egen arbetsmiljö.

Läs mer om utbildningen den 28 augusti här.

Kursledare

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult,
Friska Arbetsplatser AB

Petter Jacobs
Affärsarkitekt
JSC it-partner AB

Tid och plats:

28 augusti, 2020
Ädelfors Folkhögskola, Holsbybrunn