image002

 

 

 

Möt Sara Lindberg & Maria Flanagan Sundqvist på Kompetensmässan fredagen 18 november 2016

Systematiskt arbetsmiljöarbete för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön!
– Ett krav eller en möjlighet?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön trädde i kraft den 31 mars 2016, med fokus på arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Seminariet ger förståelse och redskap för att känna sig trygg i att arbeta med frågor som rör detta. Vi gör föreskrifterna levande och använder exempel från egna erfarenheter.

nycklarSara och Marias nya bok, Nyckel till framgång- Organisatorisk och social arbetsmiljö, ingår för deltagare på
seminariet.

Läs mer om seminariet här!

Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB 
Maria Flanagan Sundqvist,
individ- och grupputvecklare, Modescien

Program

Här kan du hämta programmet till kompetensmässan I PDF-format !

PROGRAM!

Anmälan

Ange ”Friska Arbetsplatser” i kampanjrutan på www.kompetensmassan.se så avräknas 20 % rabatt.