Kurs i psykosocial arbetsmiljö

Friska Arbetsplatser AB erbjuder, i samarbete med Modescien AB, en kurs i psykosocial arbetsmiljö. Målgrupp Chefer, arbetsmiljö- och skyddsombud, hälsoinspiratörer, friskvårdsansvariga och andra som vill lära sig mer om psykosocial arbetsmiljö och hur vi kan påverka den. Om kursen Under vår tvådagarskurs i psykosocial arbetsmiljö tar vi upp ämnen som

  • Hur skapar vi friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?
  • Hälsa. Om hälsobegreppet. Hur skapar vi välbefinnande på arbetsplatsen? Hälsofrämjande arbete, vad innebär det?
  • Arbetsglädje. Vad får oss att trivas på jobbet? Vad skapar arbetsglädje?
  • Kommunikation
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på den psykosociala arbetsmiljön
  • Information om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4).
  • Målet är att deltagaren efter genomgången kurs ska känna sig trygg och bekväm i att lyfta och arbeta med frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Deltagaren får med sig praktiska verktyg att använda i det arbetet.

Kursledare

Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB
Maria Flanagan Sundqvist, individ- och grupputvecklare, Modescien AB.

Tid och plats

För information om datum och plats för nästa öppna kurs se under fliken På gång.

Anmälan och information

För intresseanmälan och information kontakta Friska Arbetsplatser AB på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se

Stöd till arbetsmiljöutbildning via AFA-försäkring

Friska Arbetsplatser AB är en av AFA försäkring godkänd utbildningsanordnare. Det innebär att arbetsgivare, inom privat sektor, som tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) kan söka stöd för arbetsmiljöutbildningar som hålls av Friska Arbetsplatser AB. Läs mer om stödet här.

Sagt av tidigare deltagare

”Väldigt bra, intressant och givande.”

”Lätt att få in i vår verksamhet.”

”Kunniga, inspirerande kursledare.”