Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete för en frisk arbetsplats

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är mycket viktigt om vi vill skapa en frisk arbetsplats. Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett sådant arbete för att minska risken för ohälsa och veta hur man gör om något ändå händer.

Friska Arbetsplatser AB hjälper företag att utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Webblösning för dokumentation av arbetsmiljöarbetet

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är dokumentationen. Friska Arbetsplatser AB har i samarbete med IT-företaget JSC tagit fram en webblösning för arbetsmiljöarbete. Syftet är att göra det enkelt för företag att få ordning på sitt arbetsmiljöarbete. Lösningen är ett stöd för att konkretisera arbetsmiljöarbetet och att få hjälp att strukturera och dokumentera detsamma.