Maria Flanagan Sundqvist AB

Individ- och grupputveckling
Arbetsmiljöutbildningar
Föreläsningar
Ottosson Logistic Future Invetory AB:
OLFINVENTORY2014LOGOS_webb3

Lager
Logistik

Företagens Framtidshälsa:

ffh_logo_sidhuvud_03 (1)

Hälsoprofilbedömning enligt Stråkenshus
Arbetslivsinriktad rehabilitering

Growing Leaders:

Utbildningar och föreläsningar

Ledarskapsutveckling och teamutveckling

Coaching

Semberg Ledarskap:

Chefs- och ledarstöd

Ledarutveckling/ledarutbildning

Ledningsgruppsutveckling

Ovanstående inom framför allt offentliga verksamheter

 

RiktigtGruppen:

Arbetsmiljöingenjör
Riskbedömningar
Arbetsmiljöutbildningar

Curatina:

Förebygger och behandlar stressrelaterad ohälsa
Nystartsprogram
Stresskola
Inspirations- och återhämtningsdagar