God Arbetsmiljö index – GAI (Organisatorisk och social arbetsmiljö)

 

Uppfyller ni kraven i  Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, AFS 2015:4?Organisatorisk och social arbetsmiljö

Friska Arbetsplatser AB och Maria Flanagan Sundqvist AB har i samarbete med Alice Survey AB tagit fram en enkät som belyser frisk- och riskfaktorer utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Syftet är att skapa en plattform för att kunna arbeta vidare med de arbetsmiljöfrågorna.

Enkäten genomförs i samarbete med Alice Survey AB och Maria Flanagan Sundqvist AB

För mer information kontakta Sara Lindberg på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se.