Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Vi är mitt i ett digitaliserat arbetsliv. Vi ska jobba smartare, effektivare, säkrare och till vår hjälp har vi digitala verktyg och digitala arbetssätt. Men hur påverkar det här oss egentligen? Hjälper den digitala verkligheten oss eller stjälper den oss?

En halvdagsutbildning om vår digitala arbetsmiljö

Friska Arbetsplatser AB erbjuder i samarbete med JSC it-partner AB en utbildning om den digitala arbetsmiljön.


Om utbildningen Digital arbetsmiljö

Vi är mitt i ett digitaliserat arbetsliv. Vi ska jobba smartare, effektivare, säkrare och till vår hjälp har vi digitala verktyg och digitala arbetssätt. Men hur påverkar det här oss egentligen? Den psykiska ohälsan stiger och många känner sig stressade. Hjälper den digitala verkligheten oss eller stjälper den oss?

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om digital stress och hur den påverkar oss, ge verktyg att undersöka den digitala arbetsmiljön både när det gäller risker och möjligheter, samt att ge deltagarna en kick att jobba vidare med den digitala arbetsmiljön.

Innehåll

  • Utmaningar i den digitala utvecklingen
  • Digital stress
  • Digital arbetsmiljö med fokus på arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens
  • förläggning
  • Ett arbetssätt som hjälper er att få in den digitala arbetsmiljön i ert systematiska arbetsmiljöarbete
  • Tips för att minska den digitala stressen

Vi som håller i utbildningen är Anna Palmgren, affärsutvecklare, JSC it-partner och Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser. Anna jobbar med att inspirera till att jobba smartare för att minimera den digitala stressen och därmed bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv. Sara jobbar som arbetsmiljökonsult med organisatorisk och social arbetsmiljö som ett av sina fokusområden. Under utbildningen delar vi med oss av vår kunskap och erfarenheter och bjuder in till samtal och diskussioner. Deltagarna får uppgifter att jobba med utifrån sin egen arbetsmiljö

Ledare

Sara Lindberg

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult

Friska Arbetsplatser AB

Anna Palmgren

Anna Palmgren
Affärsutvecklare

JSC it-partner AB

Tid och plats

Vi håller såväl öppna som företagsanpassade utbildningar.
Du kan läsa mer om våra öppna utbildningar under På gång på sidan Arbetsmiljöutbildningar.

Anmälan

För intresseanmälan och övrig information kontakta Sara Lindberg på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se