Arbetsmiljö i praktiken

Arbetsmiljö i praktiken

En arbetsmiljöutbildning som omsätter dina arbetsmiljökunskaper i praktisk handling.

Utbildningen Arbetsmiljö i praktiken bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljö. En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på när det gäller att omsätta arbetsmiljökunskap i praktiken. Arbetsmiljö är kul!

Utbildningen är för dig som vill få ny fart i arbetsmiljöarbetet. Den passar både dig som redan har en grundkunskap i arbetsmiljö, men också för dig som är ny i arbetsmiljöarbetet.

Vi lägger fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar så som positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön så blir det lättare att ta tag i resten.

Innehåll

  • Hur skapar vi friska glädjefyllda arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?
  • Arbetsglädjens betydelse för en frisk arbetsplats
  • Risker och möjligheter i arbetsmiljön
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Att förebygga ohälsa i praktiken
  • Våga bryta tystnaden

Läs mer här

Föreläsare

Sara Lindberg

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult

Friska Arbetsplatser AB

Maria Flanagan Sundqvist

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare

Maria Flanagan Sundqvist AB

Tid och plats

När: Fredagen den 24 september kl. 09.00-16.00

Var: Ädelfors Folkhögskola, Holsbybrunn

Anmälan

Anmälan via Nuvabs anmälningsformulär.