Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Vi är mitt i ett digitaliserat arbetsliv. Vi ska jobba smartare, effektivare och säkrare och till vår hjälp har vi digitala verktyg och digitala arbetssätt. Men hur påverkar det här oss egentligen? Den här utbildningen ger kunskap om digital stress och hur den påverkar oss, verktyg att undersöka den digitala arbetsmiljön, och en kick att jobba vidare.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om digital stress och hur den påverkar oss, ge verktyg att undersöka den digitala arbetsmiljön både när det gäller risker och möjligheter, samt att ge deltagarna en kick att jobba vidare med den digitala arbetsmiljön.

Innehåll:

  • Utmaningar i den digitala utvecklingen
  • Digital stress
  • Digital arbetsmiljö med fokus på arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning
  • Ett arbetssätt som hjälper er att få in den digitala arbetsmiljön i ert systematiska arbetsmiljöarbete
  • Tips för att minska den digitala stressen

Läs mer här

Föreläsare

Sara Lindberg

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult

Friska Arbetsplatser AB

Anna Palmgren

Anna Palmgren
Affärsutvecklare

JSC it-partner AB

Tid och plats

När: 28 september kl. 08.30 - 12.30

Var: Ädelfors Folkhögskola, Holsbybrunn

Anmälan

Anmälan via Nuvabs anmälningsformulär.