Utbildningen Kommunicera för att inkludera

Utbildningen Kommunicera för att inkludera

Känner du att kommunikationen på jobbet haltar? Att information inte når den som berörs, eller att det uppstår missförstånd trots att du tycker du varit tydlig?

På jobbet möts en mängd olika människor med olika bakgrund, ålder, erfarenhet och yrkesroller. Fungerande kommunikation är en viktig nyckel för att skapa en frisk arbetsplats – en arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar. Men hur gör man då?

Vi vänder oss till dig som är nyfiken på att utveckla kommunikationen på din arbetsplats. Kanske jobbar du med HR, kanske har du en ledarroll.

Under fyra tillfällen utforskar vi olika verktyg för inkluderande kommunikation. Genom att ta del av kunskap och dela erfarenheter med andra lär du känna och förstå flera användbara verktyg och får träna på att använda dem. Mycket snack och mera verkstad, helt enkelt.

I en grupp på högst 12 deltagare får du möjlighet att lära och diskutera kring det som berör just din verksamhet.
Grunden är följande perspektiv på kommunikation för att skapa en frisk arbetsplats:

• Hur bemöter vi varandra?
• Hur talar och skriver vi?
• Hur får vi alla att komma till tals?
• Hur kan olikheter bli styrkor?

 

Vi som leder är Sara Lindberg, Friska Arbetsplatser, och Ulrika Gotthardsson, Uttryckeriet.
Sara är arbetsmiljökonsult med stor erfarenhet av organisatorisk och social arbetsmiljö. Ulrika är kommunikatör och språkkonsult med klarspråk som röd tråd.

Läs mer här

Föreläsare

Sara Lindberg

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult

Friska Arbetsplatser AB

Ulrika Gotthardsson

Ulrika Gotthardsson
Kommunikatör och språkkonsult

Uttryckeriet AB

Tid och plats

Utbildningen genomförs fyra fredagar - 22 oktober, 29 oktober, 19 november och 10 december, kl. 08:30–12:30 på Ädelfors Folkhögskola, Kunskapens väg 3, Holsbybrunn.

Anmälan

Anmäl dig till utbildningen genom formuläret här