Arbetsmiljöubildningar

Våra arbetsmiljöutbildningar bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljön.

Arbetsmiljöarbete

En del arbetsgivare behöver hjälp att sätta igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en del behöver stöd och inspiration till att utveckla det.

Välkommen till Friska Arbetsplatser

Friska Arbetsplatser är med och skapar friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.

Jag som driver Friska Arbetsplatser AB heter Sara Lindberg och är en engagerad samarbetspartner med viljan och kompetensen att hjälpa företag och organisationer att utveckla sitt arbetsmiljö- och hälsoarbete för att minska risken för ohälsa och öka möjligheten för hälsa.

Friska Arbetsplatser AB:s metodik bygger på ett nära samarbete med kunden. Vi ser kundens behov och erbjuder företagsspecifika lösningar för ett fungerande och väl utvecklat arbetsmiljö- och hälsoarbete. Friska Arbetsplatser AB arbetar med arbetsmiljö på ett brett sätt, men huvudfokus ligger på systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö samt ergonomi.

Vill du veta mer om oss? 

Sara och Maria presenterar Friska Arbetsplatser.

 

Bloggen, trivas, må bra och prestera!

Bloggen Trivas, må bra och prestera handlar om arbetsmiljö och hur vi skapar friska arbetsplatser. Den skrivs av Maria Flanagan Sundqvist, individ- och grupputvecklare, Maria Flanagan Sundqvist AB och Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB.