Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar och föreläsningar

Våra arbetsmiljöutbildningar bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljön. En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på. Arbetsmiljö är kul!

Vi erbjuder utbildningar för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud, HR och andra som vill lära sig mer om arbetsmiljöarbete. Vi erbjuder också inspirerande föreläsningar och arbetsmiljödagar som riktar sig till alla medarbetare.

Genom våra samarbetspartners kan vi kundanpassa våra arbetsmiljöutbildningar med ytterligare innehåll.

Vi håller såväl öppna som företagsanpassade utbildningar.
Du kan läsa mer om våra öppna utbildningar under På gång på sidan Arbetsmiljöutbildningar.

För mer information kontakta Sara Lindberg på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se.

Sök stöd till arbetsmiljöutbildning via AFA-försäkring

Friska Arbetsplatser AB är en av AFA Försäkring godkänd utbildningsanordnare. Det innebär att arbetsgivare, inom privat sektor, som tecknat kollektivavtal och TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada), kan söka stöd för arbetsmiljöutbildningar som hålls av Friska Arbetsplatser AB. Läs mer här

Vi utbildar inom följande områden

På gång

Följande datum är inplanerade: