Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar och föreläsningar

Våra arbetsmiljöutbildningar bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljön. En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på. Arbetsmiljö är kul!

Vi erbjuder utbildningar för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud, HR och andra som vill lära sig mer om arbetsmiljöarbete. Vi erbjuder också inspirerande föreläsningar och arbetsmiljödagar som riktar sig till alla medarbetare.

Genom våra samarbetspartners kan vi kundanpassa våra arbetsmiljöutbildningar med ytterligare innehåll.

Vi håller såväl öppna som företagsanpassade utbildningar.
Du kan läsa mer om våra öppna utbildningar under På gång på sidan Arbetsmiljöutbildningar.

För mer information kontakta Sara Lindberg på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se.

Sök stöd till arbetsmiljöutbildning via AFA-försäkring

Friska Arbetsplatser AB är en av AFA Försäkring godkänd utbildningsanordnare. Det innebär att arbetsgivare, inom privat sektor, som tecknat kollektivavtal och TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada), kan söka stöd för arbetsmiljöutbildningar som hålls av Friska Arbetsplatser AB. Läs mer här

Vi utbildar inom följande områden

På gång

Följande datum är inplanerade:

01 september

Frukostmöte om riskbedömning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Om ett problem på er arbetsplats skapar ett produktionsbortfall på närmare 40%, skulle du då vilja hitta orsaken till problemet och göra något åt det?

Läs mer
08 september

Frukostmöte om digital stress

Vi är mitt i ett digitaliserat arbetsliv. Vi ska jobba smartare, effektivare, säkrare och till vår hjälp har vi digitala verktyg och digitala arbetssätt. Men hur påverkar det här oss egentligen?

Läs mer
21 september

Em-kaffe med temat Kommunicera för att inkludera

Känner du att kommunikationen haltar på jobbet? Visste du att fungerande kommunikation är en viktig nyckel för att skapa en frisk arbetsplats?

Läs mer
24 september

Arbetsmiljö i praktiken

En arbetsmiljöutbildning som omsätter dina arbetsmiljökunskaper i praktisk handling.

Läs mer
28 september

Digital arbetsmiljö

Vi är mitt i ett digitaliserat arbetsliv. Vi ska jobba smartare, effektivare och säkrare och till vår hjälp har vi digitala verktyg och digitala arbetssätt. Men hur påverkar det här oss egentligen? Den här utbildningen ger kunskap om digital stress och hur den påverkar oss, verktyg att undersöka den digitala arbetsmiljön, och en kick att jobba vidare.

Läs mer
22 oktober

Utbildningen Kommunicera för att inkludera

Känner du att kommunikationen på jobbet haltar? Att information inte når den som berörs, eller att det uppstår missförstånd trots att du tycker du varit tydlig?

Läs mer
26 oktober

Kurs i självledarskap

Funderar du ibland på varför du känner dig stressad, är känslig för kritik, lätt fokuserar på dina negativa sidor, är rädd för att misslyckas eller ställer alldeles för höga krav på dig själv? Den här dagen är för dig!

Läs mer