Våga bryta tystnaden

Våga bryta tystnaden

Fler behöver bryta tystnaden och prata mer om kränkande särbehandling i arbetslivet. Det behövs en större tydlighet kring gränser och kring vad som är ok och inte ok i det sociala samspelet. Fler behöver lämna den tysta massan och sätta stopp för kränkningar som pågår.

Om föreläsningen

Vi vill med den här föreläsningen skapa en medvetenhet om att kränkande särbehandling förekommer i arbetslivet. Vi vill beröra men också dela med oss av vår kunskap och erfarenhet om hur man kan arbeta för att förebygga kränkande särbehandling i arbetslivet. Vi hoppas att vi genom föreläsningen kan inspirera dig till att vara en del av det viktiga förebyggande arbetet och att våga bryta tystnaden.

Ledare

Sara Lindberg

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult

Friska Arbetsplatser AB

Maria Flanagan Sundqvist

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare

Maria Flanagan Sundqvist AB

Anmälan

För intresseanmälan och övrig information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på 0708918440 eller maria@mariafs.se.