Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö på ett lustfyllt och inspirerande sätt

Jag får ofta höra att jag är en mästare på att få arbetsmiljö att kännas roligt och intressant. Det är inte speciellt svårt, tycker jag, för arbetsmiljö är ju ett så roligt och intressant ämne!

Tjänster inom arbetsmiljöarbete

Friska Arbetsplatser AB erbjuder bl a följande tjänster:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • God Arbetsmiljö Index - GAI, enkät om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Arbetsmiljöutbildningar Läs mer här

 

Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB

Arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete för en frisk arbetsplats

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är mycket viktigt om vi vill skapa en frisk arbetsplats. Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett sådant arbete för att minska risken för ohälsa och veta hur man gör om något ändå händer.

Friska Arbetsplatser AB hjälper företag att utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

God Arbetsmiljö index – GAI (Organisatorisk och social arbetsmiljö)

Uppfyller ni kraven i  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, AFS 2015:4?

Friska Arbetsplatser AB och Maria Flanagan Sundqvist AB har i samarbete med Alice Survey AB tagit fram en enkät som belyser frisk- och riskfaktorer utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Syftet är att skapa en plattform för att kunna arbeta vidare med de arbetsmiljöfrågorna.

Enkäten genomförs i samarbete med Alice Survey AB och Maria Flanagan Sundqvist AB

För mer information kontakta Sara Lindberg på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se.