Vår arbetsmiljö – vårt gemensamma ansvar

Ett populärt och uppskattat upplägg som riktar sig till hela arbetsplatser och som leder till att alla får kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och inspireras till att bidra.

Vår arbetsmiljö - vårt gemensamma ansvar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om hur vi ska minska risken för ohälsa kopplat till arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Vi har ett populärt och uppskattat upplägg som riktar sig till hela arbetsplatser som leder till att alla får kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och inspireras till att bidra.

På ett lättsamt sätt förklarar vi innebörden av föreskrifterna. Vi blandar fakta med talande exempel ur vardagen. Vi pratar om vårt gemensamma ansvar för att skapa en frisk arbetsplats, där människor trivs, mår bra och presterar.

Vi berör ämnen som:

  • Arbetsglädje
  • egna ansvaret
  • den tysta massan
  • förhållningssätt
  • med mera.

Vårt mål är att alla ska gå från föreläsningen med känslan att ”arbetsmiljö, det är ju jag”.

Ledare

Sara Lindberg

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult

Friska Arbetsplatser AB

Maria Flanagan Sundqvist

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare

Maria Flanagan Sundqvist AB

Anmälan

För intresseanmälan och övrig information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på 0708918440 eller maria@mariafs.se.