Ergonomi

Ergonomi är så mycket mer än att lyfta rätt. Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och arbetsmiljö.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som har ett fysiskt belastande arbete. Den anpassas efter just er typ av arbetsmiljö.

Om ergonomiutbildningen

Ergonomi är så mycket mer än att lyfta rätt. Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Den här utbildningen handlar om hur vi ska få samspelet att fungera så bra som möjligt och på så sätt minska risken för belastningsbesvär.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk.

 

Innehåll ergonomiutbildning

  • Kroppen – vårt viktigaste redskap. Hur fungerar kroppen? Vad tål den och vad tål den mindre bra? Hur påverkas kroppen av olika typer av belastning?
  • Belastningsergonomiska risker i deltagarens arbetsmiljö. Deltagarna får själva fundera över och prata om risker i den egna arbetsmiljön.
  • Hur påverkas vi av stress? Stressens betydelse för uppkomst av belastningsbesvär.
  • Möjligheten att med god arbetsteknik minska risken för belastningsbesvär. Teori och praktik.
  • Möjligheten att med träning minska risken för belastningsbesvär. Teori och praktik.
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar för att minska riskerna för belastningsbesvär.

Ledare

Sara Lindberg

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult

Friska Arbetsplatser AB

Anmälan

För intresseanmälan och information kontakta Sara Lindberg på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se

Sagt av tidigare deltagare

”En aha-upplevelse”

”Intressant och lättförståeligt”

”Medryckande och engagerad kursledare”

”Mycket driven och duktig utbildare som gjorde kursen mycket intressant.”