Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den här utbildningen syftar till att ge ökad förståelse för innebörden av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och att deltagaren ska få redskap för samt kunna känna sig trygg i arbeta med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Friska Arbetsplatser AB erbjuder i samarbete med Maria Flanagan Sundqvist AB en utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, skydds- och arbetsmiljöombud, HR och andra som vill lära sig mer om arbetsmiljöarbete.

Vi har även ett populärt och uppskattat upplägg som riktar sig till hela arbetsplatser och som leder till att alla får kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och inspireras till att bidra. Läs mer här.

Om utbildningen

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) trädde i kraft den 31 mars 2016. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. De fokuserar på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Den här utbildningen syftar till att ge ökad förståelse för innebörden av de föreskrifterna och att deltagaren ska få redskap för samt kunna känna sig trygg i arbeta med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi gör föreskrifterna levande och använder oss av exempel utifrån både deltagarnas och kursledarnas erfarenheter.

Utbildningen om organisatorisk och social arbetsmiljö innehåller

  • Hur skapar vi friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  • Hur förebygger vi ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling och hur motverkar vi att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna?
  • Att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kurslitteratur

Läs mer genom att klicka på bilderna.

 

Ledare

Sara Lindberg

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult

Friska Arbetsplatser AB

Maria Flanagan Sundqvist

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare

Maria Flanagan Sundqvist AB

Tid och plats

Vi håller såväl öppna som företagsanpassade utbildningar.
Du kan läsa mer om våra öppna utbildningar under På gång på sidan Arbetsmiljöutbildningar.

Anmälan

För intresseanmälan och information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på 0708918440 eller maria@mariafs.se.

Sagt av tidigare deltagare:

”Väldigt bra upplägg.”

”Det var bra att vi fick vara med i diskussioner och tänka själva utifrån vår organisation.”

”Kursledarna visa stor kunnighet och engagemang.”