Arbetsmiljö i praktiken

Utbildningen Arbetsmiljö i praktiken bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljö. En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på när det gäller att omsätta arbetsmiljökunskap i praktiken. Arbetsmiljö är kul!

Friska Arbetsplatser AB erbjuder, i samarbete med Maria Flanagan Sundqvist AB, en arbetsmiljöutbildning som omsätter dina arbetsmiljökunskaper i praktisk handling.


Om utbildningen Arbetsmiljö i praktiken

Utbildningen Arbetsmiljö i praktiken bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljö. En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på när det gäller att omsätta arbetsmiljökunskap i praktiken. Arbetsmiljö är kul!
Vi lägger fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar såsom positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön så blir det lättare att sen ta tag i resten.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, skydds- och arbetsmiljöombud, HR och andra som vill lära sig mer om arbetsmiljöarbete.

 
Utbildningen Arbetsmiljö i praktiken innehåller

  • Hur skapar vi friska glädjefyllda arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?
  • Arbetsglädjens betydelse för en frisk arbetsplats
  • Risker och möjligheter i arbetsmiljön
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Att förebygga ohälsa i praktiken
  • Våga bryta tystnaden

Kurslitteratur

Läs mer genom att klicka på bilderna.

Ledare

Sara Lindberg

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult

Friska Arbetsplatser AB

Maria Flanagan Sundqvist

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare

Maria Flanagan Sundqvist AB

Tid och plats

Vi håller såväl öppna som företagsanpassade utbildningar.
Du kan läsa mer om våra öppna utbildningar under På gång på sidan Arbetsmiljöutbildningar.

Anmälan

För intresseanmälan och övrig information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på 0708918440 eller maria@mariafs.se.