Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) visar tydligt att kränkande särbehandling inte får förekomma på våra arbetsplatser och att det är ett lika viktigt arbetsmiljöområde att jobba med som något annat.

Friska Arbetsplatser AB erbjuder, i samarbete med Maria Flanagan Sundqvist AB, en utbildning om kränkande särbehandling.

Utbildning om kränkande särbehandling

Den här utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om vad kränkande särbehandling innebär, hur det går att förebygga och vad vi kan göra om det trots allt förekommer på vår arbetsplats. Utbildningen ger praktiska redskap för det här arbetet. Målet är att deltagarna efter genomgången utbildning ska känna sig trygga i att arbeta mot kränkande särbehandling.

Kurslitteratur

Läs mer genom att klicka på bilden.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, skydds- och arbetsmiljöombud, HR och andra som vill lära sig mer om att förebygga och hantera kränkanrde säbehandling på arbetsplatsen.

Våga bryta tystnaden

Vi jobbar också med grupper för att förebygga och komma till rätta med kränkande särbehandling. Vi kallar denna föreläsning/workshop för Våga bryta tystnaden. Läs mer här.

Ledare

Sara Lindberg

Sara Lindberg
Arbetsmiljökonsult

Friska Arbetsplatser AB

Maria Flanagan Sundqvist

Maria Flanagan Sundqvist
Individ- och grupputvecklare

Maria Flanagan Sundqvist AB

Tid och plats

Vi håller såväl öppna som företagsanpassade utbildningar.
Du kan läsa mer om våra öppna utbildningar under På gång på sidan Arbetsmiljöutbildningar.

Anmälan

För intresseanmälan och övrig information kontakta Maria Flanagan Sundqvist på 0708918440 eller maria@mariafs.se.