Välkommen till Friska Arbetsplatser AB

Friska Arbetsplatser AB är med och skapar friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Jag som driver Friska Arbetsplatser AB heter Sara Lindberg och är en engagerad samarbetspartner med viljan och kompetensen att hjälpa företag och organisationer att utveckla sitt arbetsmiljö- och hälsoarbete för att minska risken för ohälsa och öka möjligheten för hälsa. Friska Arbetsplatser AB:s metodik bygger på ett nära samarbete med kunden. Vi ser kundens behov och erbjuder företagsspecifika lösningar för ett fungerande och väl utvecklat arbetsmiljö- och hälsoarbete. Friska Arbetsplatser AB arbetar med arbetsmiljö på ett brett sätt, men huvudfokus ligger på systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö samt ergonomi.

Sara_Lindberg_sjukgymnast

Blogg_knapp12

Bloggen Trivas, må bra och prestera handlar om arbetsmiljö och hur vi skapar friska arbetsplatser. Den skrivs av Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB och Maria Flanagan Sundqvist, individ- och grupputvecklare, Maria Flanagan Sundqvist AB.

2016-04-14 (4)

Pagang_knapp


  • 3 oktober 2018, Föreläsningar på Clean & Facility, Kistamässan. Läs mer här!

  • 4 oktober 2018. Hur förebygger ditt företag kränkande särbehandling?
    Föreläsning under Näringslivsveckan i Vetlanda. Läs mer här.

  • 13 november 2018, Utbildning om Rehabilitering i arbetslivet, Ädelfors folkhögskola. Läs mer här.


  • 10-11 december 2018. Grundkurs i arbetsmiljö, Nässjö. Läs mer här.

  • 14 mars 2019. Mobbning – Inte hos oss väl? Föreläsning under Nuvabs inspirationsdag ”Så skapas attraktiva arbetsplatser” i Vetlanda. Läs mer här.