Arbetsmiljö på ett lustfyllt och inspirerande sätt.

Jag får ofta höra att jag är en mästare på att få arbetsmiljö att kännas roligt och intressant. Det är inte speciellt svårt, tycker jag, för arbetsmiljö är ju ett så roligt och intressant ämne!

Friska Arbetsplatser AB vill på ett inspirerande sätt bidra till lusten att jobba aktivt med arbetsmiljön.

En del arbetsgivare behöver hjälp att sätta igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en del behöver stöd och inspiration till att utveckla det. Båda delarna kan Friska Arbetsplatser bidra med.

Tjänster inom arbetsmiljöarbete!

Friska Arbetsplatser AB erbjuder bl a följande tjänster:

Böcker om arbetsmiljö

Läs mer om böckerna genom att klicka på bilden.