Böckerna Arbetsglädje och Nyckel till framgång

FrAr_wTJ021Här presenteras de böcker som Friska Arbetsplatser AB har gett ut. Boken Arbetsglädje – En väg till att trivas, må bra och prestera, samt boken Nyckel till framgång – Organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

Båda böckerna är skrivna av Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist.

Nyckel till framgång

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Nyckel till framgång

Många gånger när vi ska starta upp en arbetsmiljöutbildning möts vi av suckar och ett kroppsspråk som inte visar på glädje precis. Efter några dagar tillsammans med oss brukar det alltid vända och våra deltagare går därifrån med lust och inspiration till att börja arbeta med  arbetsmiljön. Naturligtvis handlar det om lagar och föreskrifter men om så mycket mer och det vill vi visa här. Och behöver det verkligen vara så tråkigt och så svårt?

Det här är en handbok kring arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Både arbetsgivare och medarbetare har mycket att vinna på att jobba aktivt med arbetsmiljön. Vi ser det som en nyckel till framgång!

 

Beställ boken Nyckel till framgång

Arbetsglädje

En väg till att trivas, må bra och prestera

Vi, Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist, medverkar genom våra arbeten till att skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Under den tid vi har samarbetat har arbetsglädje blivit ett centralt begrepp som vi ideligen återkommer till. Är det då så viktigt med arbetsglädje? Ja, det tycker vi och det är också det vi vill visa med den här boken. Vi hoppas att du ska dela vår passion för arbetsglädje och att den här boken kommer att tydliggöra än mer hur viktigt där är att vi mår bra och känner glädje i våra arbeten. Vi vill inspirera dig att själv bidra till arbetsglädjen.

Beställ boken arbetsglädje