Arbetsmiljöutbildningar

Våra arbetsmiljöutbildningar bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljön. En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på. Arbetsmiljö är kul!

Här presenteras Friska Arbetsplatser AB:s olika utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Vi erbjuder:

Genom våra samarbetspartners kan vi kundanpassa våra arbetsmiljöutbildningar med ytterligare innehåll.

Vi håller såväl öppna som företagsanpassade utbildningar. Du kan läsa mer om våra öppna utbildningar under fliken På gång. För mer information kontakta Sara Lindberg på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se.