Arbetsmiljö i praktiken

Friska Arbetsplatser AB erbjuder, i samarbete med Maria Flanagan Sundqvist AB, en arbetsmiljöutbildning som omsätter dina arbetsmiljökunskaper i praktisk handling.


Om utbildningen Arbetsmiljö i praktiken

Utbildningen Arbetsmiljö i praktiken bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljö. En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på när det gäller att omsätta arbetsmiljökunskap i praktiken. Arbetsmiljö är kul!
Vi lägger fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar såsom positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön så blir det lättare att sen ta tag i resten.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud och HR.

 
Utbildningen Arbetsmiljö i praktiken innehåller

  • Hur skapar vi friska glädjefyllda arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?
  • Arbetsglädjens betydelse för en frisk arbetsplats
  • Risker och möjligheter i arbetsmiljön
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Att förebygga ohälsa i praktiken
  • Våga bryta tystnaden

Kurslitteratur

  • Nyckel till framgång – Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Våga bryta tystnaden – En bok om kränkande särbehandling

Omfattning

Utbildningen är en dag.

Föreläsare

Sara Lindberg Arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB Maria Flanagan Sundqvist Individ- och grupputvecklare Maria Flanagan Sundqvist AB

Tid och plats

För information om datum och plats för nästa öppna kurs se under fliken På gång.

Anmälan och information

För intresseanmälan och övrig information kontakta Sara Lindberg på 070 39 22 817 eller sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se